Kreativka pro děti 4-6-let
Momentálně NEPROBÍHÁ!
Dětmi oblíbená kreativní dílna, kde se seznamují s výtvarným uměním jako je malba či kresba. Pracují s nejrůznějšími materiály z nichž vytvářejí svá "výtvarná díla" a získávají tak pocit zdravého sebevědomí. Lekce jsou zaměřené na rozvoj tvořivého myšlení, jemné motoriky a rozšíření dětské fantazie. Prostřednictvím výtvarného umění lze dětem mnohem lépe přiblížit svět okolo nás.
 
Na všechny malé výtvarníky a výtvarnice se těší lektorka Renátka.