Cvičení s dětmi ve věku 3-4 roky - Klokánci

 

Cvičíme každý čtvrtek od 15:40 - 16:25

 

Děti i maminky potřebují pohodlné oblečení určené ke cvičení (zpotí se), dostatek tekutin a dobrou náladu :o)

 

 

Fyzický vývoj 3 roky

 • chodí po schodech nahoru střídáním nohou, při cestě dolů klade na jeden schod obě nohy
 • rádo skáče dolů přes poslední dva schody
 • umí chodit při hře pozpátku nebo bokem
 • umí se postavit na špičky
 • jezdí na tříkolce

 

Zrak, koordinace a zručnost

 • tužku uchopuje mezi palec a ukazováček s prostředníčkem
 • kreslí roztřesené kroužky a křížky
 • maluje neúplného člověka skládajícího se z kulatého obličeje a očí a některých dalších částí těla
 • pozná a pojmenuje většinu barev
 • miluje malování, ale cáká barvu po celém papíru
 • dokáže postavit věž až z devíti kostek
 • chytá míč mezi natažené ruce
 • stříhá nůžkami

 

Vývoj řečových schopností

 • má rádo oblíbené příběhy a pohádky
 • ovládá výšku a sílu hlasu
 • rozšiřuje si slovník, ale obvykle vyslovuje špatně, rozumí mu ale i cizí lidé
 • umí říci své jméno a pohlaví
 • při hře si neustále povídá pro sebe
 • klade bez přestání otázky, většinou nečeká na odpovědi
 • opakuje dětská říkadla
 • učí se zpaměti čísla, ale nerozumí množstvím větším než tři nebo čtyři  

 

Citový a sociální vývoj

 • dokáže si stáhnout kalhoty a opět je natáhnout po použití toalety
 • obléká se a svléká, ale potřebuje pomoc se zapínáním
 • je srdečné a důvěřivé
 • zkouší pomáhat dospělým napodobováním jejich činností
 • bývá suché ve dne i v noci (ale ne nutně)
 • vymýšlí si imaginární přátele a vlastní hry
 • začíná se zapojovat do hry s ostatními dětmi
 • chápe rozdíl mezi přítomností, minulostí a budoucností
 • začíná se učit trpělivosti 

Procvičujeme správné dýchání, protože:

 - je důležitou podmínkou řeči, je spojeno i se zadrháváním a koktavostí 
 - foukáme tedy do peříček, na bolístku, syčíme jako hadi…
 - napomáhají také rytmizovaná říkadla a zpěv 
 

Děti i maminky potřebují pohodlné oblečení určené ke cvičení (zpotí se), dostatek tekutin a dobrou náladu :o)

 

 

Fyzický vývoj 3 roky

 • chodí po schodech nahoru střídáním nohou, při cestě dolů klade na jeden schod obě nohy
 • rádo skáče dolů přes poslední dva schody
 • umí chodit při hře pozpátku nebo bokem
 • umí se postavit na špičky
 • jezdí na tříkolce

 

Zrak, koordinace a zručnost

 • tužku uchopuje mezi palec a ukazováček s prostředníčkem
 • kreslí roztřesené kroužky a křížky
 • maluje neúplného člověka skládajícího se z kulatého obličeje a očí a některých dalších částí těla
 • pozná a pojmenuje většinu barev
 • miluje malování, ale cáká barvu po celém papíru
 • dokáže postavit věž až z devíti kostek
 • chytá míč mezi natažené ruce
 • stříhá nůžkami

 

Vývoj řečových schopností

 • má rádo oblíbené příběhy a pohádky
 • ovládá výšku a sílu hlasu
 • rozšiřuje si slovník, ale obvykle vyslovuje špatně, rozumí mu ale i cizí lidé
 • umí říci své jméno a pohlaví
 • při hře si neustále povídá pro sebe
 • klade bez přestání otázky, většinou nečeká na odpovědi
 • opakuje dětská říkadla
 • učí se zpaměti čísla, ale nerozumí množstvím větším než tři nebo čtyři  

 

Citový a sociální vývoj

 • dokáže si stáhnout kalhoty a opět je natáhnout po použití toalety
 • obléká se a svléká, ale potřebuje pomoc se zapínáním
 • je srdečné a důvěřivé
 • zkouší pomáhat dospělým napodobováním jejich činností
 • bývá suché ve dne i v noci (ale ne nutně)
 • vymýšlí si imaginární přátele a vlastní hry
 • začíná se zapojovat do hry s ostatními dětmi
 • chápe rozdíl mezi přítomností, minulostí a budoucností
 • začíná se učit trpělivosti 

Procvičujeme správné dýchání, protože:

 - je důležitou podmínkou řeči, je spojeno i se zadrháváním a koktavostí 
 - foukáme tedy do peříček, na bolístku, syčíme jako hadi…
 - napomáhají také rytmizovaná říkadla a zpěv